Ryan at the Rank

Ryan a Ronnie

20 Great Welsh Classic Melodies

A Nation Sings

Massed Male Voice Choirs of North Wales

Pontarddulais Male Voice Choir

The Crusaders

Themes and Dreams of Wales

Best of Welsh Comedy

Black Mountain Records

Ryan at the Rank - Welsh Cabaret Singer Comedian

CYMANFA GANU UNDEBOL
Arweinydd Gwadd:
RYAN

Buy this CD for £8.95
+ £1.00 P&P

---------------------------------------------------------------

Why not Mix and Match 3 CDs for only £11.95?
+ £1.95 P&P.
Choose 1 title from each category

Great Welsh Choral Collection
Famous Welsh Choirs
Best of Welsh Comedy

 

 

Press button to start/stop clip
As we have included many clips for your enjoyment, please allow a few moments for them to download.
Godre’r Coed Builth
Crimond Maes-Gwyn
Clawdd Madog Aberystwyth
Nes I Dre Rhyd-Y-Groes
Mawlgan Pembroke
Pantyfedwen    

CYMANFA GANU UNDEBOL
Arweinydd Gwadd: RYAN DAVIES

Mae'r Gymanfa a'r recordiad dilynol wedi
bod yn gyfrifol am godi arian tuag at elusen.
Trefnwyd a chydlynwyd y Gymanfa gan
Ronw James, Caerfyrddin.
Cadeirydd y Gymanfa - J. Ronald Jones,
Ysw., CVO, QPM
Cynhaliwyd y Gymanfa ar ddydd Sul 21
Hydref 1976 a'i recordio gan Ken Davies.

Adlewyrcha'r CD hwn enghraifft
arall o dalentau niferus ac
amrywiol Ryan. Am unwaith mae
Ryan yn gadael i'r gynulleidfa fod yn
berfformwyr, ond yn eu hatgoffa mai
ef sydd wrth y llyw! Mae recordiad
o achlysur mor gofiadwy yn gadael
i ni fwynhau'r emynau mawrion
Cymreig a berfformiwyd yn y
Gymanfa draddodiadol hon ac i
ryfeddu at enhraifft arall o
amrywiol ddoniau Ryan. O fewn ychydig
fisoedd i'r digwyddiad hwn, ymgymerodd â'r
daith dyngedfennol honno i U.D.A.

AC YN OLAF …
Down yn awr i'r bedwaredd ddisg yn y gyfres o waith helaeth Ryan.
Mae enw Ryan yn aros yn ein cof bellach fel un o ddiddanwyr
mawr Cymru, a bydd ei enw wastad yn gyfystyr â'r gair
'amryddawn'.
Er mwyn cadarnhau'r ffaith hon, ac i brofi pa mor hynod yr oedd
Ryan mewn gwirionedd, dychmygwch sgwrs ag ymwelydd i Gymru
wrth i chi amlinelli buddiannau byw yn y wlad. Pan ddowch i
esbonio tipyn am ein hadloniant - byddwch yn sôn am ddiddanwr
talentog dros ben a oedd yn gomig gwych. Yna rydych yn
ychwanegu iddo fod yn gantor a chyfansoddwr hynod o dalentog,
a allai actio hefyd (yn ddigrif ac yn ddifrifol), heb anghofio, wrth
gwrs, ei fod yn gallu canu'r piano, yr organ a'r delyn. Yr oedd
hefyd yn rhan o ddeuawd gomedi boblogaidd iawn â'u cyfres
deledu Gymraeg a theledu cenedlaethol eu hunain. Roedd hefyd
yn seren pantomeimiau a fu'n rhedeg dros gyfnodau hir o amser.
Hyn oll mewn cyfnod o ond chwe blynedd.
Erbyn hyn, bydd yr ymwelydd wedi colli'i amynedd yn llwyr ac yn
dweud mewn anghrediniaeth: “A paid a dweud, roedd e'n rhedeg
yr ysgol Sul ar ei ddyddiau rhydd ………..!”
Dyma'n arwain yn briodol at y record hon…. Yn arwain y ffurf
draddodiadol Gymraeg o addoli, y Gymanfa Ganu! Fel y CD hwn,
wedi'i gynhyrchu er lles elusen, cynhaliwyd y Gymanfa yng
Nghapel Heol Awst, Caerfyrddin, fis Tachwedd 1976 - dim ond 5
mis cyn ei farwolaeth. Trwy'r recordiad hwn ceir goleuni pellach
ar y diddanwr a fyddai'n well ganddo guddio y tu ôl i gymeriad
comig. Yma mae'n agored i bawb gael ei weld a'i glywed.
Mae ei 'berfformiad' yn oleuedig dros ben - defnyddia ei brofiadau
personol o addoli ar hyd y blynyddoedd, o'i ddewis emynau i'r
ffordd y mae'n rheoli'r gynulleidfa ac yn annog dyrchafiad
ysbrydol, yn ogystal â cherddorol. Mwynhawyd talentau Ryan fel
'digrifwr' gan lawer, ond adlewyrcha'r recordiad hwn natur fwy
difrifol ei gymeriad gan ychwanegu goleuni pellach ar ei
bersonoliaeth.
I'r nifer breintiedig a oedd yn y Capel y dydd Sul hwnnw,
darparwyd noson i'w chofio. I ni'r gwrandawyr, gallwn barhau i
ryfeddu at ei dalentau unigryw dros 30 blynedd yn ddiweddarach.
M. D. Evans

 

 

The Many Faces of Ryan

Cymanfaganu

Music of South Wales Choirs

Froncysllte

Long and Winding Road


Seasons Greetings from Wales

Lennon and McCartney

Dunvant Male Voice Choir With a Voice of Singing


Black Mountain Records 2010
mike@blackmountain.me.uk