Ryan at the Rank

Ryan a Ronnie

20 Great Welsh Classic Melodies

A Nation Sings

Massed Male Voice Choirs of North Wales

Pontarddulais Male Voice Choir

The Crusaders

Themes and Dreams of Wales

Best of Welsh Comedy

Black Mountain Records

Ryan a Ronnie

Cerddoriaeth a chomedi
RYAN A RONNIE

Buy this CD for £8.95
+ £1.00 P&P

---------------------------------------------------------------

Why not Mix and Match 3 CDs for only £11.95?
+ £1.95 P&P.
Choose 1 title from each category

Great Welsh Choral Collection
Famous Welsh Choirs
Best of Welsh Comedy

 

 

Press button to start/stop clip
As we have included many clips for your enjoyment, please allow a few moments for them to download.
 
Ddoe mor bell Teulu Ni
Rheilffordd Tal-y-llyn Ti yw y Ferch
Galw Arnaf I Beth sy’ ‘Nawr
Dynwared Grwpiau Pop Cymru Traciau ychwanegol recordiad
Ffrind I Mi bwy y Neuadd Pontrhydygroes
Nadolig? Pwy a Wyr? Piano: John Phillips
Delilah Pan Fo’r Nos yn Hir
Ti a Dy Ddoniau    
 
   
 


Ryan a Ronnie

Roedd Ryan a Ronnie yn ffenomenon adloniant yn ystod yr 1960au hwyr a’r 70au cynnar i lefel nas cyflawnwyd gynt nac ers hynny yng Nghymru. Tyfodd yr hyn a ddechreuodd fel arbrawf teledu syml ym 1968 i gyfuno sgiliau adloniant Ryan ag arbenigedd actio a darlledu Ronnie i lefel a’u synnodd nhw eu hunain hyd yn oed. Derbyniwyd eu ffurf unigryw o adloniant comedi ar bob lefel â breichiau agored ar draws Cymru (ac ar draws Ynysoedd Prydain, drwy eu cyfres ar BBC1).

Nid oedd gan Gymru enw fel ‘magwrfa gomedi’ ac, felly, roedd ymgeisio unrhyw fath o gomedi yn risg; gall ffocysu ar act gomedi ddwbl a’i rhoi yn syth ar y teledu fod yn derfyn gyrfa! Ond roedd eu brand hynod o hiwmor Cymreig yn llwyddiant yn syth ac roedd eu cyflawniadau dros y chwe blynedd
nesaf yn eithriadol. Yr hyn a oedd yn eithaf rhyfedd am y ffenomenon oedd nad oeddent fel petaent
wedi bwrw eu prentisiaeth gomedi yn y dull traddodiadol o deithio diddiwedd - bu’n achos o ‘syth i mewn i’r pen dwfn’ i’r ddau ohonynt. Yn ogystal ni wnaethant gyfyngu eu hunain i ‘ddiogelwch’ y stiwdios teledu. Mewn sawl ffordd roeddent hyd yn oed yn fwy llwyddiannus o flaen cynulleidfa
fyw, boed mewn theatr, lleoliad cabare, neuadd gyngerdd, amryw o Eisteddfodau a hyd yn oed ‘pen y
pier’ yn Blackpool! Ac i osod y sêl ar eu hunigrywiaeth cawson nhw lwyddiant mewn dwy iaith. wnaethant, mewn gwirionedd, fwy i leihau’r ‘rhaniad’ rhwng siaradwyr Cymraeg a’r di-Gymraeg nag
unrhyw artist arall. Yn ystod cyfnod cynnar eu gyrfa, gwnaethant gyfres o recordiadau i Recordiau’r
Dryw a’u rhyddhau fel E.P.’s (I’r rhai ohonoch sy’n rhy ifanc i ddeall, gofynnwch i aelod hyn o’r teulu!)
Ar y CD deyrnged yma ceir casgliad o gerddoriaeth (caneuon pobl eraill a rhai o gyfansoddiadau enwog Ryan) a chomedi Ryan a Ronnie.

Ceir perfformiadau gan gast cynhaliol a oedd yn bwysig iawn i Ryan a Ronnie (a hwy oll, yn drist, dim gyda ni bellach). Mae ymateb y cynulleidfaoedd byw i’w comedi yn arwydd o’r effaith a gawsant bryd hynny.

Mae’r ystadegau yn dystiolaeth o’u
llwyddiant:
3 CYFRES DELEDU GYMRAEG
(BBC CYMRU)
3 CYFRES DELEDU RHWYDWAITH
SAESNEG (BBC1)
600+ O BERFFORMIADAU CABARE
400+ CYNGERDD
3 PHANTOMEIM –
THEATR Y GRAND ABERTAWE
(Y Pantomeim oedd yn rhedeg hiraf ym Mhrydain – Gwyl San Steffan tan 31 Mawrth. Yn hirach hyd
yn oed na Phantomeim Paladiwm Llundain) 300 perfformiad o flaen 1/2 miliwn o bobl.

Daeth y bartneriaeth i ben yn sydyn ym 1974 pan orfodwyd Ronnie i orffen oherwydd iselder ysbryd difrifol. Er i Ronnie gynnal ei gysylltiadau â’r busnes adloniant am nifer o flynyddoedd wedi hynny, parhaodd ei salwch a daeth ei yrfa i ben. Cafodd ei gamddeall gan lawer ac yn drist iawn bu farw ym 1997. Er yr ystyriwyd Ronnie yn gyffredinol fel ‘y dyn syth’, ni ddylid tanbrisio’i gyfraniad.
Parhaodd Ryan ar ei liwt ei hun am dair blynedd arall gan ychwanegu cyfres deledu Gymraeg a dau bantomeim llwyddiannus pellach yn ogystal â pherfformiadau cabare di-rif. Ond yn drist iawn bu farw’n sydyn tra ar wyliau yn yr Unol Daleithiau ym 1977. O ystyried bod y ddau artist wedi cyfrannu
cymaint i adloniant Cymraeg a Chymreig, dros gyfnod mor fyr, gan roi cymaint o bleser i gynifer o bobl ac yna i gael eu cymryd oddi wrthym mor ifanc - roedd eu bywydau yn wir yn haeddu gwell.
O leiaf gyda’r recordiadau hyn, gallwn fwynhau’r RYAN A RONNIE go iawn.

 

 

The Many Faces of Ryan

Cymanfaganu

Music of South Wales Choirs

Froncysllte

Long and Winding Road


Seasons Greetings from Wales

Lennon and McCartney

Dunvant Male Voice Choir With a Voice of Singing


Black Mountain Records 2010
mike@blackmountain.me.uk